Direct contact: 033 - 246 03 05
Afdelingen en diensten2021-02-11T14:33:11+00:00

Afdelingen en diensten

De paardenartsen van Wellensiek Dierenartsen kunnen zowel bij u op stal komen of u kunt met uw paard terecht op onze paardenkliniek. Deze is gevestigd op het terrein van Manege Groenendaal in Bunschoten-Spakenburg aan de Zevenhuizerstraat 154. Wij vinden het belangrijk om de beste zorg te verlenen aan uw paard(en), daarom hebben wij een ruime uitrusting van de juiste apparatuur en faciliteiten.

Orthopedie paard2021-02-11T14:37:44+00:00

Orthopedie

Elk kreupelheidsonderzoek begint met een uitgebreid klinisch onderzoek. Het kreupele paard wordt afhankelijk van de ernst van de kreupelheid gemonsterd op harde en zachte bodem, op de rechte lijn en volte. Soms worden buigproeven gedaan van de benen om te kijken of het paard hier gevoelig op reageert. Om te kijken waar de kreupelheid vandaan komt kan het been op meerdere plekken lokaal worden verdoofd. Na lokalisatie van de kreupelheid wordt aanvullend onderzoek gedaan met röntgenfoto’s en/of echografie.

Röntgenologie.

We beschikken over zeer moderne en kwalitatief hoogwaardig digitaal AGFA ontwikkelapparaten. De genomen röntgenfoto’s verschijnen direct op de computer en kunnen eenvoudig op cd of usb-stick worden gezet.

Echografie

De weke delen van het paard brengen we in beeld met echografie. Zo kunnen pezen, spieren, banden en kapsels na een kreupelheidonderzoek worden onderzocht op mogelijk letsel. Beelden worden opgeslagen, zodat het herstel nauwkeurig kan worden gevolgd. Echografie passen we ook toe tijdens de training, zodat wij samen met u het trainingsschema kunnen aanpassen.

PRP behandeling bij peesletsel

Peesblessures zijn een veel voorkomende oorzaak van kreupelheid bij paarden. Door herhaaldelijk microtrauma, acuut trauma of een combinatie van beiden kan een laesie (beschadiging) in de pees ontstaan. Een moderne behandelmethode voor peesletsel is de PRP behandeling, PRP staat voor Platlet Rich Plasma. Bij deze behandeling worden lichaamseigen groeifactoren in de pees ingebracht waardoor het herstelproces versneld wordt opgestart. Lees hier meer.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Keuring paard2021-02-11T14:41:40+00:00

Keuringen

Wij hebben ruime ervaring in het keuren van paarden. Binnen alle takken van sport worden op onze kliniek paarden gekeurd:  Aan- en verkoopkeuringen, screening van jonge paarden, exportkeuringen en sportkeuringen. De bevindingen kunnen direct worden gemaild.

In overleg met de dierenarts kunnen aanvullende opnames van rug en hals worden gemaakt en echografisch onderzoek van pezen worden verricht. Tevens is het mogelijk het paard te laten checken op cornage d.m.v. een laryngoscopie (keelspiegeling).
Zowel op locatie als op onze kliniek kunt u uw paard klinisch en röntgenologisch laten keuren. U krijgt de uitslag en digitale röntgenfoto’s direct op cd mee. Bij keuringen op locatie moet het mogelijk zijn het paard te monsteren op een harde en zachte bodem. Informeer bij onze dierenartsen wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Tandheelkunde paard2021-02-11T14:35:16+00:00

Tandheelkunde

Bij Wellensiek Dierenartsen zijn 3 dierenartsen tevens werkzaam als paardentandarts. Het voordeel van een paardentandarts ten opzichte van een gebitsbehandelaar is dat onze artsen mogen sederen en verdoven. Indien nodig kunnen wij uw paard antibiotica en pijnstilling voorschrijven.

Hierdoor is een betere en rustigere gebitsbehandeling mogelijk en kunnen we extracties (kiezen trekken) en medische gebitsproblemen behandelen.

Klik op onderstaande document voor zeer uitgebreide informatie over het gebit van uw paard.

 

Bewaar onze factsheet

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gynaecologie paard2021-02-11T14:35:05+00:00

Gynaecologie

U kunt bij ons terecht voor de vruchtbaarheidsbegeleiding van uw merrie.

Het gynaecologiespreekuur op onze paardenkliniek is
elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.00 – 9.00 uur.
U dient zich van te voren aan te melden via tel.nr.: 033 – 246 03 05.
Uw merrie stallen bij Manege Groenendaal totdat uw merrie drachtig is gescand, behoort ook tot de mogelijkheden.

Wat bieden wij nog meer;

  • wij bieden ook de mogelijkheid tot embryotransplantatie. Lees daar hieronder meer over.
  • via onze kliniek kunt u sperma bestellen van alle hengsten. Tevens beschikken wij over de mogelijkheden om diepvriessperma voor u op te slaan.
  • mocht u over een opvoelbox beschikken, kunnen wij ook uw merrie aan huis scannen.
Embryotransplantatie paard2020-06-03T06:57:59+00:00

Embryotransplantatie

Embryotransplantatie is een voortplantingstechniek waarbij men een embryo wint van de donormerrie en overplaatst in een draagmerrie, de draagmerrie draagt vervolgens de dracht. Deze techniek biedt mogelijkheden voor zowel oudere merries die zelf niet meer een veulen kunnen voldragen als merries die hoog in de sport lopen. De sportcarrière hoeft hierbij niet onderbroken te worden om nakomelingen voort te brengen.

Tijdens dit traject dienen de donor en draagmerrie gelijk te lopen in hun cyclus, deze synchronisatie vergt een intensievere merriebegeleiding. Mocht u niet over een eigen draagmerrie beschikken, kunnen wij voor u bemiddelen om een draagmerrie te reserveren/ huren.
Op deze manier kunnen uit genetisch waardevolle merries meerdere embryo’s per seizoen gespoeld worden, voor de fokkerij een interessante onderneming!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Oogheelkunde paard2021-02-22T07:33:19+00:00

Oogheelkunde

Bij het paard komen oog gerelateerde problemen vrij vaak voor. Symptomen die een paard kan vertonen zijn onder andere overmatige tranenvloed, vieze ooghoeken, roodheid van oogslijmvlies, verkleuring van het hoornvlies en overmatig knijpen met het oog.

Er zijn veel verschillende oorzaken voor deze symptomen. De oorzaken kunnen variëren van een oogbindvlies ontsteking, een hoornvlies of ooglid beschadiging, tumoreuze processen van het oog tot aan de gevreesde maanblindheid (een ernstige ontsteking in de oogbol). Bij een aantal van deze oorzaken is het zaak dat er snel een therapie ingesteld wordt. Vooral als u paard knijpt met een van de ogen moet er dezelfde dag een dierenarts geconsulteerd worden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Inwendige ziekten paard2021-02-15T09:56:27+00:00

Inwendige ziekten

Inwendige ziekten focust zich op alle orgaansystemen, zoals bijvoorbeeld het maagdarm-stelsel, luchtwegen, zenuwstelsel, stofwisseling van het paard, maar ook besmettelijke infectieziektes vallen onder interne geneeskunde.

Wellensiek Dierenartsen streeft naar een optimale diagnosestelling en wenden daardoor een brede kennis over dit veelzijdig vakgebied aan. Soms is nader diagnostiek nodig om tot een diagnose te komen. Wij bieden naast de ruime expertise ook verschillende onderzoeksmogelijkheden aan zoals; bacteriologisch onderzoek, uitgebreide bloedanalyse, urine- en mestonderzoek, microscopische onderzoek,  luchtwegscopie en echografie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Apotheek2021-02-16T10:39:01+00:00

Apotheek

Onze apotheek bevindt zich op onze vestiging in Nijkerk en is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00 uur.

Vrije middelen zoals voedingssupplementen kunt u zo afhalen. Andere medicijnen zijn verkrijgbaar op advies of recept van de dierenarts. Wilt u een herhaalrecept bestellen, belt u dan met onze assistente.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Ontwormingsadvies paard2021-02-15T09:46:03+00:00

Ontwormen

Een zorgvuldig ontwormbeleid is belangrijk. Als u uw paard(en) niet of te weinig ontwormt, is de kans groot dat uw paard last krijgt van wormen en andere paarden besmet. Teveel ontwormen is ook risicovol. Overmatig gebruik van ontwormingsmiddelen werkt namelijk resistentie in de hand. In het ergste geval hebben we straks te maken met een maagdarmworm die met de huidige middelen niet meer is te bestrijden. De pharmaceutische industrie verwacht op korte termijn geen nieuwe middelen te ontwikkelen. Daarom is het zeer belangrijk dat we de huidige ontwormingsmiddelen op een verantwoorde manier inzetten.

Met name op grote stallen waar de eigenaar zelf willekeurig ontwormt, kan resistentie optreden. Een zorgvuldig opgesteld ontwormbeleid door dierenarts en staleigenaar zorgt voor gezonde paarden die elkaar niet besmetten en waarbij resistentie wordt vermeden.

Wij hanteren een preventief en gericht ontwormbeleid, indien nodig toegespitst op uw bedrijfssituatie. Het ontwormbeleid wordt bepaald naar aanleiding van mestonderzoeken. U kunt mest bij ons inleveren per individueel paard of per ‘gepoold monster’ (liever niet meer dan 5 paarden). De uitslag van de wormeitelling levert de graad van besmetting op. Tevens wordt het type worm vastgesteld om zo het juiste ontwormingsmiddel te bepalen. Het kan zijn dat er geen actie vereist is, dan hoort u van ons wanneer u het volgende mestmonster moet inleveren.

Wij adviseren om aan het einde van het weideseizoen alle paarden te ontwormen met een middel tegen de larvale stadia in de darmwand, deze mis je namelijk in het mestonderzoek.
Voor maneges en pensionstallen hanteren wij een zelfde systeem. Praktisch, betaalbaar, efficiënt en veterinair verantwoord.
Om een goed ontwormbeleid te handhaven is informatieverstrekking en overleg tussen cliënt, dierenarts en staleigenaar heel belangrijk. Daarom geven wij gratis lezingen over dit onderwerp. De lezingen zijn behalve zinvol en leerzaam, ook heel gezellig!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Begeleiding sportpaarden2020-06-03T06:57:59+00:00

Begeleiding sportpaarden

Voor het begeleiden van sportpaarden bieden wij reguliere screening van bloed, urine en mest. Denk ook aan spierprofielen, echografie van pezen met follow-up tijdens de sport en algehele screeningen.

Tevens beschikken we over een uitgebreide voedingssupplementen-lijn voor paarden die extra ondersteuning nodig hebben tijdens zware arbeid.
Indien nodig houden wij bij sportpaarden rekening met doping wachttijden. Wij hebben ook producten die doping negatief zijn en gerust tijdens de wedstrijdsport toegediend kunnen worden om indien nodig te behandelen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Euthanasie paard2020-06-03T06:57:59+00:00

Euthanasie van uw paard

Helaas komt ooit de tijd om afscheid te nemen van uw paard of pony en soms neemt dat enorm veel geregel met zich mee waar op dat moment uw hoofd niet naar staat. De stap om de beslissing te nemen is vaak al moeilijk genoeg. De daadwerkelijke uitvoering is waarschijnlijk nog moeilijker. Daarom bieden wij een euthanasieservice aan.

U brengt uw paard naar paardenrusthuis van der Wardt aan de Parallelweg 134 te Woudenberg (of laat het paard tegen meerprijs door ons halen). U neemt afscheid zoals u dat wil. Daarna zal een van onze paardenartsen op een waardige manier het leven van uw paard beëindigen. Dit hele traject is in uw handen. Of u er wel of niet bij wil zijn, of u na het inslapen nog uitgebreid afscheid wil nemen, alles is mogelijk. De verdere afwikkeling nemen wij met het volste respect in handen. Deze service bieden wij aan voor het all-in tarief van € 400,00.

Hieronder vallen de volgende servicepunten:

  • het paard in alle rust in laten slapen inclusief euthanasie kosten.
  • de afwikkeling van het waardig afvoeren van het stoffelijk overschot.
  • alle tijd die u nodig heeft om afscheid te nemen van uw paard.

De bijkomende kosten voor transport naar Woudenberg en/of eventuele crematiekosten kennen een meerprijs. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen via paardenrusthuis vd Wardt: 06-51158016. Deze service bieden wij alleen aan bij vooruitbetaling of betaling op de dag zelf.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Wij staan voor u klaar om de beste zorg te verlenen aan uw paard(en)!

Telefonisch spreekuur

Wilt u overleg met een paardendierenarts? Onze paardendierenartsen houden telefonisch spreekuur op werkdagen van 8:00 – 9:00 uur op 033 – 246 03 05.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor een bezoek aan huis, pensionstal of op onze eigen paardenkliniek zijn wij bereikbaar op 033 – 246 03 05. Onze paardenkliniek is op het terrein van Manege Groenendaal, Zevenhuizerstraat 154 in Bunschoten.

Spoedgeval? Bel 033 - 246 03 05

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en u wordt altijd geholpen door een erkende paardendierenarts.

Klik hier voor een uitleg over spoed

U kunt dit delen:

Go to Top