Direct contact: 033 - 246 03 05
Diagnostiek en behandelingen2021-02-11T14:16:53+00:00

Diagnostiek en behandelingen

Bij Wellensiek Dierenartsen werken vijf erkende paardendierenartsen en vijf assistentes die zich toegelegd hebben op paarden. We beschikken over alle benodigde faciliteiten om uw paard uitgebreid te onderzoeken op het gebied van kreupelheden, gynaecologie en tandheelkunde.

Zo hebben wij o.a. 2 mobiele digitale röntgenapparaten, echoapparatuur en een scoop. Ook voor de tandheelkunde beschikken wij over uitgebreide apparatuur. U kunt uiteraard ook bij ons terecht voor klinische– en röntgenologische keuringen en medische begeleiding van sportpaarden.

Bronchoscopie paard2021-02-15T09:45:16+00:00

Bronchoscopie

Bij langdurige of terugkomende hoestklachten, of bijgeluiden bij de ademhaling tijdens het bewegen is het verstandig om ‘in de luchtwegen’ te kijken.
Bloedingen uit de neus, verminderd uithoudingsvermogen of tegenvallende prestaties in de sport kunnen ook een aanleiding zijn voor een bronchoscopie.

Middels scopie kunnen de keel, luchtpijp en diepere luchtwegen tot aan de splitsing naar de longen worden bekeken op ontsteking van het slijmvlies, en eventueel aanwezig slijm. Zo nodig kan van dit slijm een monster worden genomen voor bacteriologisch onderzoek om eventuele ontstekingen gericht te kunnen behandelen. Samen met het algemeen lichamelijk onderzoek van het paard kunnen we zo tot een precieze diagnose en de juiste therapie komen. Bronchoscopie van het paard voeren we het liefst uit bij een wakker dier, eventueel met behulp van een praam. Zo kunnen we goed de bewegingen van de keel bekijken. Het wordt over het algemeen goed getolereerd. Vindt het dier het heel vervelend of is het een erg angstig dier, dan wordt een sedatie gebruikt. Op deze manier maken we het onderzoek zowel voor het paard, als voor de eigenaar en de dierenarts zo prettig mogelijk. Bij voorkeur doen we de bronchoscopiën op de kliniek. Mobiel is tegen een meerprijs mogelijk.

Luchtweg aandoeningen paard:

De luchtwegen van een paard zijn heel belangrijk. Aangetaste luchtwegen zullen ervoor zorgen dat het paard minder goed kan presteren. Zijn de longen ernstig beschadigd dan zal een paard zelfs bij lichte inspanning veel last ervaren. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk om (veel voorkomende) aandoeningen aan de luchtwegen vroegtijdig te herkennen en te behandelen.
Luchtweginfecties kunnen een bacteriële of virale oorsprong hebben maar kunnen ook worden veroorzaakt door schimmels, parasieten of allergenen.

RAO:

RAO is een afkorting voor de aandoening: Recurrent Airway Obstruction. Dit is een veel voorkomende aandoening aan de luchtwegen. Definitie: Een respiratoire aandoening met periodes van tijdelijke luchtwegobstructie als gevolg van ontstekingscellen, slijmproductie en dichtgeknepen bronchiën. Oude namen voor RAO zijn: COPD, dampigheid, astma, chronische bronchitis, hooiziekte en chronische longziekte. Oorzaken zijn vaak stalmanagement: stof, schimmel ofendotoxinen zorgen voor een immunologische reactie met als gevolg benauwdheid, hoesten of soms alleen verminderd uithoudingsvermogen. Het is belangrijk om in een vroegtijdig stadium de symptomen te herkennen en het paard te behandelen om blijvende schade te voorkomen. De toestand van het paard kan snel verslechteren als behandeling uitblijft. Als je er op tijd bij bent zal er geen of bijna geen blijvende schade optreden. Hierdoor zal het paard na herstel nog hetzelfde kunnen presteren als voor de klachten.

Behandelingen:

Nadat de diagnose is gesteld kan de behandeling plaats vinden. Naast advies over voeding en huisvesting bestaan er verschillende behandelmethodes. Deze kunnen variëren van een behandeling met ontstekingsremmers, antibiotica, slijmoplossers, medicijnen die de slijmlaag in de luchtwegen herstellen en de luchtwegen verwijden (Ventipulmin®) of “ inhalers” (medicijnen die door inademing via een inhaler worden ingebracht in de neus). Voor paarden die geringe klachten hebben en in de sport lopen zijn er diverse dopingnegatieve producten te gebruiken of om juist ter preventie te gebruiken.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Chiropractie paard2020-06-10T13:40:49+00:00

Chiropractie

Bij paarden die intensief in de sport gebruikt worden zien we regelmatig dat ze “vast zitten” of “blokkades” hebben. Door het niet optimaal bewegen gaat de biomechanische efficiëntie verloren. Paarden die optimaal bewegen hebben een stuwende kracht vanuit de achterhand, waarbij de benen vanuit een gebogen bekken ver onder het lichaam gezet worden. De stuwende kracht van de broekspieren wordt via het bekken overgebracht op het heiligbeen. Vervolgens gaat de energie over van wervel op wervel richting de voorhand. De voorhand heeft vooral een dragende functie en stuwt niet. Dit is bij een goed bewegend paard een heel efficiënt mechanisme, waarbij met zo min mogelijk energie zo veel mogelijk beweging wordt verkregen.

Door middel van een uitgebreid kreupelheidsonderzoek wordt bepaald waar de pijn vandaan komt en of dit primaire rugpijn is of secundaire rugpijn (secundaire rugpijn is een probleem in de rug hebben omdat elders in het lichaam een kreupelheid ontstaan is). Met behulp van röntgen- en/of echografisch onderzoek wordt dan het probleem in beeld gebracht.  Voor wat betreft de behandeling van rugproblemen moet men als dierenarts toch wel een zekere specialisatie hebben op dit gebied. Met name fysiotherapie, osteopathie of chiropractie kunnen uitkomst bieden.

Wij zijn een samenwerking gestart met Anne Brünott. Kijkt u eens op haar website.

Zij stelt zich graag aan u voor:
Mijn naam is Anne Brünott, ik ben erkend paardenarts, Europees specialist chirurgie en orthopedie paard (Dipl ECVS). Naast deze reguliere benadering van de paardengeneeskunde ben ik ook chiropractor voor paarden en honden (Dipl IAVC). Door dit brede scala aan expertise kan ik uw paard optimaal onderzoeken en behandelen al naar gelang de behoefte van zowel patiënt als eigenaar. Samen met de collega’s van Wellensiek Dierenartsen streven we naar optimale zorg voor uw dier. In overleg met hen kunt u met mij een afspraak maken bij u thuis op stal of op de kliniek. Mocht u willen overleggen dan kan dat ook uiteraard!

06-14018010
Website Anne Brunott

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Echografie paard2020-06-03T06:57:59+00:00

Echografie

De weke delen van het paard brengen we in beeld met echografie. Zo kunnen pezen, spieren, banden en kapsels na een kreupelheidonderzoek worden onderzocht op mogelijk letsel. Beelden worden opgeslagen, zodat het herstel nauwkeurig kan worden gevolgd. Echografie passen we ook toe tijdens de training, zodat wij samen met u het trainingsschema kunnen aanpassen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Laboratorium2021-02-11T14:38:14+00:00

Laboratorium

Onze vestiging in Nijkerk beschikt over een modern laboratorium waar we onder andere bloed, urine en mest onderzoeken. Ook bacteriologie wordt hier gedaan, bijvoorbeeld baarmoederswabs van de merrie.

Mestonderzoek

Wij kunnen mest van uw paarden onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren. Een zorgvuldig ontwormbeleid is belangrijk. Als u uw paard(en) niet of te weinig ontwormt, is de kans groot dat uw paard last krijgt van wormen en andere paarden besmet. Teveel ontwormen is ook risicovol. Overmatig gebruik van ontwormingsmiddelen werkt namelijk resistentie in de hand. In het ergste geval hebben we straks te maken met een maagdarmworm die met de huidige middelen niet meer is te bestrijden. Daarom onderzoeken wij eerst de mest, omdat het in veel gevallen niet nodig is te ontwormen.
Wij hanteren een preventief en gericht ontwormbeleid, indien nodig toegespitst op uw bedrijfssituatie. Het ontwormbeleid wordt bepaald naar aanleiding van mestonderzoeken. U kunt mest bij ons inleveren per individueel paard of per ‘gepoold monster’ (liever niet meer dan 5 paarden). De uitslag van de wormeitelling levert de graad van besmetting op. Tevens wordt het type worm vastgesteld om zo het juiste ontwormingsmiddel te bepalen. Het kan zijn dat er geen actie vereist is, dan hoort u van ons wanneer u het volgende mestmonster moet inleveren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Mesotherapie paard2021-02-22T11:16:49+00:00

Mesotherapie

Meso

Mesotherapie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

PRP behandeling paard2020-06-03T06:57:59+00:00

PRP

Peesblessures zijn een veel voorkomende oorzaak van kreupelheid bij paarden. Door herhaaldelijk microtrauma, acuut trauma of een combinatie van beiden kan een laesie (beschadiging) in de pees ontstaan. Een moderne behandelmethode voor peesletsel is de PRP behandeling, PRP staat voor Platlet Rich Plasma. Bij deze behandeling worden lichaamseigen groeifactoren in de pees ingebracht waardoor het herstelproces versneld wordt opgestart.

Procedure

Bij een PRP behandeling wordt bloed afgenomen van het paard. Uit het bloed worden de bloedplaatjes en een deel van de witte bloedcellen gefilterd. De bloedplaatjes bevatten een hoge concentratie aan groeifactoren die het herstelproces in de pees bevorderen. Na filtratie worden de groeifactoren onder echobegeleiding ingespoten in het beschadigde deel van de pees. De hele procedure gebeurd bij het staande paard onder lichte sedatie en is niet pijnlijk.

Effect

Door deze behandeling krijgt het herstel van de pees als het ware een kickstart. Groeifactoren en witte bloedcellen worden in hoge concentratie op de juiste plek gebracht en zorgen voor een beter en sneller herstel van de pees.

Nabehandeling

Direct na het inspuiten wordt een drukverband aangelegd en krijgt het paard enkele dagen boxrust. Daarna wordt afhankelijk van de ernst en locatie van de laesie een revalidatieschema opgesteld door de behandelend dierenarts. Na zes weken wordt een herhalingsecho gemaakt om het herstel te controleren. Indien gewenst vindt het hele revalidatietraject plaats onder begeleiding van een paardendierenarts tot dat het paard volledig hersteld is.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Röntgenologie paard2021-02-16T10:36:27+00:00

Röntgenologie

We beschikken over zeer moderne en kwalitatief hoogwaardige digitale AGFA ontwikkelapparaten. De genomen röntgenfoto’s verschijnen direct op de computer.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Sarcoïdbehandeling paard2020-06-03T06:57:59+00:00

Sarcoïdbehandeling

Sarcoїden zijn de meest voorkomende huidtumoren bij paarden. Ze komen bij alle rassen voor. Sarcoїden bevinden zich meestal op de dunbehaarde huid, zoals lippen, liezen en oogleden. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van de localisatie, groeisnelheid en aard van het weefsel. De definitieve diagnose stellen we na het nemen van een biopsie, dat is het wegnemen van een stukje weefsel. Sarcoїden zijn op verschillende manieren te behandelen, onder andere met immuuntherapie en cryo-therapie (vriesbranden).

Behandeling met Liverpool Sarcoїd creme

U kunt bij onze paardenkliniek terecht voor nog een manier van behandelen; een door professor Knottenbelt (University of Liverpool) ontwikkelde crème die cytotoxisch werkt. Professor Knottenbelt is gespecialiseerd in de behandeling van sarcoїden en in Groot Brittanië is al een groot aantal paarden succesvol behandeld met deze crème.

Onze paardendierenarts Johan Oosterloo heeft nauwe contacten met de Universiteit in Liverpool door zijn werkervaring in Groot Brittannië. Nadat de diagnose is gesteld, kan hij de crème voor uw paard bestellen. In verband met veiligheidsvoorschriften is het verboden om de crème zelf aan te brengen.

Het is ook mogelijk dat uw eigen dierenarts na het stellen van de diagnose naar ons door verwijst.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Stamceltherapie paard2021-02-16T10:31:23+00:00

Stamceltherapie

Stamceltherapie is onder andere in te zetten voor paarden met arthrose.

In onderstaande filmpje wordt uitleg gegeven over stamceltherapie bij paarden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Wij staan voor u klaar om de beste zorg te verlenen aan uw paard(en)!

Telefonisch spreekuur

Wilt u overleg met een paardendierenarts? Onze paardendierenartsen houden telefonisch spreekuur op werkdagen van 8:00 – 9:00 uur op 033 – 246 03 05.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor een bezoek aan huis, pensionstal of op onze eigen paardenkliniek zijn wij bereikbaar op 033 – 246 03 05. Onze paardenkliniek is op het terrein van Manege Groenendaal, Zevenhuizerstraat 154 in Bunschoten.

Spoedgeval? Bel 033 - 246 03 05

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en u wordt altijd geholpen door een erkende paardendierenarts.

Klik hier voor een uitleg over spoed

U kunt dit delen:

Go to Top