Visite abonnement

Wij bieden u de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten voor het visitetarief. Voor een vast bedrag per maand betaalt u vervolgens geen voorrijkosten meer voor geplande visites.

Dit Visite Abonnement is geschikt voor u als u:

  • de vruchtbaarheid op uw bedrijf wilt verbeteren door frequentere controle
  • zieke dieren graag in een eerder stadium zou willen aanbieden
  • visitekosten zou willen besparen in het geval van euthanasie of noodslacht
  • makkelijker bedrijfsentingen zoals Bovigen Scour of Bovipast zou willen inplannen

Om het ons mogelijk te maken om deze visites efficiënt in te plannen en ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk door uw eigen dierenarts bezocht wordt, stellen we wel een paar voorwaarden aan dit Visite Abonnement:

  • u betaalt geen voorrijkosten als u visites op tijd aanmeldt, uiterlijk voor 9.00 uur voor een bezoek op dezelfde dag (maandag t/m zaterdag)
  • minimaal eens per 4 weken bezoeken we u op een vast moment voor terugkerende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het bespreken van de MPR, vruchtbaarheidsbegeleiding en kalveren onthoornen.

Het abonnement kan iedere maand ingaan per 1e van de maand, en is opzegbaar per kwartaal. Aanmelden voor het Visite Abonnement kan via uw 1 op 1 dierenarts of neem contact op met de praktijk.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.