Bedrijfsbegeleiding

Het grootste deel van onze melkveehouders is deelnemer aan het systeem van bedrijfsbegeleiding, waarbij dracht- en vruchtbaarheidsonderzoek wordt gecombineerd met bedrijfsspecifieke advisering.

Als bedrijf kunt u kiezen hoe vaak bedrijfsbezoeken door de geborgde rundveedierenarts plaatsvinden. Naast de gewone bedrijfsbegeleiding zijn er enkele specifieke systemen als het gaat om advisering:

Koe-Kompas

Een groot aantal zuivelondernemingen (Bel Leerdammer, DOC Kaas, Vreugdenhil, Rouveen, Hochwald en De Graafstroom) heeft enige tijd geleden het Koe-Kompas geïntroduceerd. Het Koe-Kompas is door CONO ontwikkeld en stelt  melkveehouders in staat samen met de dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierwelzijn en diergezondheid, melken, werkroutine en jongveeopfok.

De preventieve werking van Koe-Kompas is gebaseerd op een integrale risicoanalyse waarmee de sterke punten van een melkveebedrijf naar voren komen én stappen worden gezet voor verbetering.
De dierenarts en veehouder lopen samen over het melkveebedrijf en beoordelen meer dan dertig prestatie-indicatoren. De dierenarts en veehouder kijken naar de koeien en de stal, maar ook naar het voer en de melkstal. Ze vatten al hun meetpunten samen op een scorelijst. Op basis hiervan wordt jaarlijks het Koe-Kompas opgesteld. Daarnaast formuleren de veehouder en dierenarts actiepunten waarmee zij aan de slag gaan.

Deens Systeem

Deze nieuwe vorm van bedrijfsbegeleiding uit Denemarken legt de nadruk op controle van pasgekalfde koeien, naast de standaard controle op dracht en tocht. Slepende melkziekte en reinheid van de baarmoeder worden  gecontroleerd. Tevens worden de koeien gescoord op conditie, hakken, mestkwaliteit en kwaliteit van de eierstokken. Deze gegevens worden vastgelegd en geanalyseerd.

In de praktijk worden bedrijven één keer per week of 1 x in de twee weken bezocht door de dierenarts. Door de frequente bezoeken zijn deze in het algemeen van korte duur. Het aantal zieke koeien vermindert drastisch omdat de dierenarts en veehouder eerder ingrijpen bij problemen. Het antibiotica gebruik op bedrijven die het Deens systeem volgen, wordt in het algemeen een stuk minder. Soms zien we zelfs een halvering.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.