Rundvee2024-05-01T18:56:27+00:00

Rundvee

Met een enthousiast team van 6 dierenartsen voor rundvee zijn wij dagelijks onderweg om zorg te verlenen aan bedrijfsmatig én hobbymatig gehouden rundvee.
Naast medische zorgverlening is een belangrijk onderdeel van ons werk rundveehouders adviseren over diergezondheid en dierwelzijn.

Onze visie

De rol van rundveedierenarts is de laatste jaren sterk veranderd. De rundveedierenarts speelt inmiddels een centrale rol in het gezondheidsmanagement op het rundveebedrijf.

Preventieve zorg op het gebied van uiergezondheid, klauwgezondheid en productiegerelateerde ziektes en huisvesting zijn hierbij van groot belang. Dit moet leiden tot een gezondere koe met een langere levensduur. Met een minimaal gebruik van antibiotica. Het spreekt voor zich dat deze manier van werken ook het welzijn van de koe ten goede komt. En leidt tot een beter economisch bedrijfsresultaat voor de veehouder!

Bedrijfsbegeleiding rundvee2020-06-03T06:57:59+00:00

Bedrijfsbegeleiding

Het grootste deel van onze melkveehouders is deelnemer aan het systeem van bedrijfsbegeleiding, waarbij dracht- en vruchtbaarheidsonderzoek wordt gecombineerd met bedrijfsspecifieke advisering.

Als bedrijf kunt u kiezen hoe vaak bedrijfsbezoeken door de geborgde rundveedierenarts plaatsvinden. Naast de gewone bedrijfsbegeleiding zijn er enkele specifieke systemen als het gaat om advisering:

Koe-Kompas

Een groot aantal zuivelondernemingen (Bel Leerdammer, DOC Kaas, Vreugdenhil, Rouveen, Hochwald en De Graafstroom) heeft enige tijd geleden het Koe-Kompas geïntroduceerd. Het Koe-Kompas is door CONO ontwikkeld en stelt  melkveehouders in staat samen met de dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierwelzijn en diergezondheid, melken, werkroutine en jongveeopfok.

De preventieve werking van Koe-Kompas is gebaseerd op een integrale risicoanalyse waarmee de sterke punten van een melkveebedrijf naar voren komen én stappen worden gezet voor verbetering.
De dierenarts en veehouder lopen samen over het melkveebedrijf en beoordelen meer dan dertig prestatie-indicatoren. De dierenarts en veehouder kijken naar de koeien en de stal, maar ook naar het voer en de melkstal. Ze vatten al hun meetpunten samen op een scorelijst. Op basis hiervan wordt jaarlijks het Koe-Kompas opgesteld. Daarnaast formuleren de veehouder en dierenarts actiepunten waarmee zij aan de slag gaan.

Deens Systeem

Deze nieuwe vorm van bedrijfsbegeleiding uit Denemarken legt de nadruk op controle van pasgekalfde koeien, naast de standaard controle op dracht en tocht. Slepende melkziekte en reinheid van de baarmoeder worden  gecontroleerd. Tevens worden de koeien gescoord op conditie, hakken, mestkwaliteit en kwaliteit van de eierstokken. Deze gegevens worden vastgelegd en geanalyseerd.

In de praktijk worden bedrijven één keer per week of 1 x in de twee weken bezocht door de dierenarts. Door de frequente bezoeken zijn deze in het algemeen van korte duur. Het aantal zieke koeien vermindert drastisch omdat de dierenarts en veehouder eerder ingrijpen bij problemen. Het antibiotica gebruik op bedrijven die het Deens systeem volgen, wordt in het algemeen een stuk minder. Soms zien we zelfs een halvering.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Klauwgezondheidscentrum rundvee2020-06-03T06:57:59+00:00

Klauwgezondheidscentrum

Het NederlandsKlauwGezondheidsCentrum (NKGC) is ontstaan vanuit de behoefte om een volgende stap te maken in het aanbieden van de best mogelijke zorg en adviezen binnen de veterinaire gezondheidszorg van rundvee. Het centrum omvat drie onderdelen; praktijk, lezingen & workshops en praktijkonderzoek.

Het NederlandsKlauwGezondheidsCentrum (NKGC) is ontstaan vanuit de behoefte om een volgende stap te maken in het aanbieden van de best mogelijke zorg en adviezen binnen de veterinaire gezondheidszorg van rundvee. Het centrum omvat drie onderdelen; praktijk, lezingen&workshops en praktijkonderzoek.

De missie van het centrum is: “Het samenbrengen en uitwisselen van kennis en kunde van alle stakeholders in de rundveehouderij op het gebied van klauwgezondheid bij rundvee met als gezamenlijk doel het terugdringen en voorkomen van klauwaandoeningen en het verbeteren van het dierwelzijn”.

Het centrum is opgericht door Marcel Drint (dierenartsenpraktijk Nijkerk-Wellensiek), Gerben Meerema (dierenartsenpraktijk West-Betuwe) en Jan Lievaart.

Klik hier voor meer informatie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Laboratorium rundvee2020-06-03T06:57:59+00:00

Laboratorium

U kunt in ons laboratorium terecht voor melkonderzoek (bacteriologie en antibiogram), mestonderzoek en bloedonderzoek.

Sneltest kalver-diarree.

Indien u een kalf heeft met diarree kunt u mest inleveren op de praktijk. Terwijl u wacht hebben wij middels een sneltest direct de diagnose, advies en een gerichte behandeling.

Melkmonsters.

Bij uierontsteking of hoog celgetal is het verstandig om een melkmonster te nemen. U kunt deze op de praktijk inleveren. Meestal weten we de volgende werkdag om welke bacterie het gaat. De gevoeligheidsbepaling heeft een dag langer nodig.

NB: melkmonsters die u vrijdag inlevert, worden maandag ingezet.

Bij een acute mastitis is het beter om de melk niet in te vriezen. Bij een monster van een hoog celgetal koe mogen de melkmonsters wel worden ingevroren. Ons advies is om in alle gevallen van mastitis een melkmonster te nemen voordat u de behandeling start. U kunt deze eventueel in de vriezer bewaren en later beslissen of u het melkmonster wel of niet inlevert. Door middel van een antibiogram weten wij voor welke antibiotica de verwekkende bacterie gevoelig is.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Qlip Audit2024-04-11T08:29:34+00:00

Voorbereiden van de Qlip audit

Het is handig om ter voorbereiding van de Qlip audit alvast wat documenten op te zoeken. We zetten hieronder op een rijtje waar u welke documenten kan vinden:

 • Uw overeenkomst met uw 1-op-1-dierenarts vindt u op Inforund: https://inforund.co-more.nl
 • Digi-dap is onze veehouder-portal. Klik hier om in te loggen: https://wellensiek.nl/landbouwhuisdieren/inloggen-digi-dap/
  U kunt hier ook een nieuw wachtwoord opvragen als u dit vergeten bent. Lukt het niet? Bel ons even, dan helpen we u.
  Hier kunt u het volgende vinden:
  • Uw Bedrijfsbehandelplannen, die 1 jaar geldig zijn. Let er op dat deze zowel door uzelf als uw 1-op-1 dierenarts ondertekend moeten zijn.
  • De verklaringen voor afwijken van uw Bedrijfsbehandelplan, als het medicijn wat genoemd staat in uw behandelplan tijdelijk niet leverbaar was.
 • Voor medicijnen die u bij ons afhaalt en toepast volgens uw Bedrijfsbehandelplan moet u in uw behandeladministratie zelf verantwoorden welke dieren om welke reden behandeld zijn.
  U kunt op Medirund nakijken welke medicijnen door ons geleverd zijn: https://www.medirund.nl. Hier kunt u inloggen met uw CRV login.
  Let er op dat u in principe niet af mag wijken van uw Bedrijfsbehandelplan, tenzij dat door ons is voorgeschreven.
  • Voor medicijnen die door ons gebruikt zijn kunt u d.m.v. een visitebrief aantonen dat deze medicijnen door ons voorgeschreven zijn en met welke reden.
   Visiteverslagen en logboekformulieren heeft u van ons gemaild gekregen. Niks ontvangen, ook niet in de spamfilter? Bel ons even om uw e-mailadres te controleren.
  • Het is mogelijk om een eigen inlog te krijgen voor uw cliëntportaal binnen Animana (ons praktijkmanagementsysteem), zodat u deze visiteverslagen en logboekformulieren gemakkelijk kunt vinden. Wilt u dit voor een kleine bijdrage per maand? Bel dan naar de praktijk.
 • Melkleverende bedrijven hebben als Bedrijfsgezondheidsplan (vaak) een Koekompas. Uw Koekompas is te vinden via Melkweb (Externe Links) of via Z-net (Programma Duurzaamheid). Het is belangrijk dat dit door u als veehouder en door uw 1-op-1 dierenarts is ondertekend en dat deze binnen het jaar is hernieuwd.
 • Niet-melkleverende bedrijven (vleesvee, jongvee) vinden ook hun Bedrijfsgezondheidsplan en -behandelplan op Digi-dap. Hiervoor geldt ook dat deze binnen het jaar hernieuwd moet worden en moet zijn voorzien van een handtekening van zowel veehouder als 1-op-1 dierenarts, anders is deze niet geldig.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Visite abonnement rundvee2020-06-03T06:57:59+00:00

Visite abonnement

Wij bieden u de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten voor het visitetarief. Voor een vast bedrag per maand betaalt u vervolgens geen voorrijkosten meer voor geplande visites.

Dit Visite Abonnement is geschikt voor u als u:

 • de vruchtbaarheid op uw bedrijf wilt verbeteren door frequentere controle
 • zieke dieren graag in een eerder stadium zou willen aanbieden
 • visitekosten zou willen besparen in het geval van euthanasie of noodslacht
 • makkelijker bedrijfsentingen zoals Bovigen Scour of Bovipast zou willen inplannen

Om het ons mogelijk te maken om deze visites efficiënt in te plannen en ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk door uw eigen dierenarts bezocht wordt, stellen we wel een paar voorwaarden aan dit Visite Abonnement:

 • u betaalt geen voorrijkosten als u visites op tijd aanmeldt, uiterlijk voor 9.00 uur voor een bezoek op dezelfde dag (maandag t/m zaterdag)
 • minimaal eens per 4 weken bezoeken we u op een vast moment voor terugkerende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het bespreken van de MPR, vruchtbaarheidsbegeleiding en kalveren onthoornen.

Het abonnement kan iedere maand ingaan per 1e van de maand, en is opzegbaar per kwartaal. Aanmelden voor het Visite Abonnement kan via uw 1 op 1 dierenarts of neem contact op met de praktijk.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Wij staan voor u klaar om de beste zorg te verlenen aan uw landbouwhuisdieren!

Telefonisch spreekuur

Wilt u overleg met een dierenarts voor landbouwhuisdieren? Wij houden telefonisch spreekuur op werkdagen van 8:00 – 9:00 uur op 033 – 246 03 05.

Visites

Onze assistentes helpen u graag met het inplannen van uw visiteaanvraag. U kunt daarvoor bellen tussen 8:00 en 17:00 uur. Als het een visite betreft voor dezelfde dag dan vragen we u om voor 9:00 uur te bellen. Op die manier kunnen we onze routes zo efficiënt mogelijk inplannen.

Medicijnen

Medicijnen kunt u telefonisch bestellen tussen 8.00 en 17.00 uur. Bestelt u medicijnen voor 9.00 uur, dan liggen ze dezelfde dag nog op 1 van onze afhaalpunten voor u klaar. Heeft u een account voor onze veehouder portal? Dan kunt u ook bestellen via onze webshop.

Spoedgeval? Bel 033 – 246 03 05

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en u wordt altijd geholpen door een erkende dierenarts voor landbouwhuisdieren.

U kunt dit delen:

Go to Top