Schapen2020-06-04T06:26:05+00:00

Schapen

Met een enthousiast team van 6 landbouwhuisdierenartsen zijn wij dagelijks onderweg om zorg te verlenen aan bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren.
Naast medische zorgverlening is een belangrijk onderdeel van ons werk het adviseren over diergezondheid en dierwelzijn.

Ontwormen schaap2020-06-03T06:57:59+00:00

Ontwormen

Worminfecties komen veel voor bij schapen. Het zal dan ook niet lukken om uw schapen volledig vrij te krijgen van wormen. Het is de kunst om uw schapen en lammeren voorzichtig in contact te brengen met wormen, zodat ze langzaam weerstand op kunnen bouwen, zonder dat deze infecties tot teveel schade leiden.
Helaas merken we dat de wormmiddelen steeds minder goed werkzaam zijn.

Wormen worden resistent. Dit wordt veroorzaakt door het vele gebruik. Daarom wordt het steeds belangrijker om een hoge infectiedruk te voorkomen door een juist beweidingsschema.
Bij het opstellen van een beweidingsschema dient u rekening te houden met verschillende factoren:
•    Het aantal schapen per hectare. Hoe hoger de bezetting, hoe sneller de infectiedruk zich op kan bouwen
•    Breng de schapen met lammeren schoon naar buiten op een schone weide
•    Hoe vaak kunt u de schapen met lammeren omweiden naar een schoon stuk weiland? In het ideale geval gaan ze iedere 3 weken naar een schoon stuk. In de zomer (juli/ augustus) zelfs iedere 2 weken. Probeer een grote weide op te delen in kleinere stukjes.
•    Hoe zijn de weersomstandigheden? In warme, vochtige periodes kan de infectiedruk zich razendsnel (binnen 3 weken) opbouwen.

Wij willen u daarbij graag adviseren, zodat ook in de toekomst wormmiddelen nog werkzaam zijn!

Mestonderzoek

In de praktijk blijkt dat er veel onnodig ontwormd wordt. U maakt dan onnodig kosten en door het ontwormen is er risico op het ontstaan van resistentie.
Als u op tijd de lammeren verweidt dan is het soms helemaal niet nodig om te ontwormen. Anderzijds komt het regelmatig voor dat lammeren diarree hebben door coccidiose. Ook dan is behandeling met een ontwormmiddel niet effectief. U maakt kosten, wormen worden resistent en uw lammeren worden niet beter.
Als u twijfelt of uw schapen een wormbesmetting bij zich dragen kunt u mest van enkele schapenen/of lammeren op de praktijk brengen voor een eitelling. Met name in geval van diarree of als de lammeren al gedurende langere tijd (langer dan 3 tot 5 weken) op hetzelfde stuk lopen.
Let op: Het is belangrijk dat u verse mest brengt!

Controle werkzaamheid wormmiddel

Ook als u twijfelt aan de werkzaamheid van het gebruikte wormmiddel kunt u mest inleveren voor een wormeitelling. Het beste kunt u dan mest verzamelen vlak voor het ontwormen en 14 dagen na het ontwormen. Indien u dit van plan bent is het verstandig om dit altijd te overleggen met de praktijk!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Vaccineren schapen en geiten2020-06-10T13:41:33+00:00

Vaccineren

Er zijn diverse vaccins beschikbaar om uw schapen en geiten te beschermen tegen een aantal aandoeningen. Voor een aantal vaccins geldt dat een basisvaccinatie moet worden gegeven alvorens een vaccin optimale bescherming kan bieden. Een basisvaccinatie houdt in dat een niet eerder geënt dier tweemaal moet worden geënt met 3 tot 6 weken tussentijd. Na deze boostervaccinatie kan (in de meeste gevallen) met een jaarlijkse enting worden volstaan.

Clostridium (“het Bloed”) – Covexin 10®

Vaccin dat schapen beschermt tegen Clostridium (“het bloed” en onder andere tetanus). Vaccinatie is mogelijk vanaf een leeftijd van 2 weken. Deze vaccinatie moet 4 – 6 weken later herhaald worden.
Ook kan de ooi worden gevaccineerd voor het aflammeren. Op deze manier kan passieve bescherming worden gegeven aan het lam via de biest. Ooien die eerder zijn gevaccineerd moeten eenmalig 2-8 weken voor de verwachte lammerdatum gevaccineerd worden; ooien die nog nooit gevaccineerd zijn moeten tweemaal geënt worden: minimaal 6 en 2 weken voor het lammeren.

Clostridium/zomerlongontsteking – Heptavac P®

Een vaccin dat bescherming geeft bij schapen tegen Clostridium (‘het bloed’ en onder andere tetanus) en Pasteurellose (zomerlongontsteking). De vaccinatie kan vanaf een leeftijd van 3 weken worden toegediend. Deze vaccinatie moet dan wel 4 – 6 weken later herhaald worden.  Het vaccin geeft passieve bescherming via de biest indien de ooien 4-6 weken voor het aflammeren zijn gevaccineerd. Ooien die nog nooit gevaccineerd zijn moeten tweemaal geënt worden: minimaal 6 en 2 weken voor het lammeren. De vaccinatie moet jaarlijks worden herhaald.

Q-koorts – Coxevac®

De vaccinatie tegen Q-koorts is sinds 2010 verplicht voor melkgeiten- en melkschapenhouders met meer dan 50 dieren. Ook bij instellingen waar sprake is van een verhoogd mens-diercontact (bijv. kinderboerderij, zorginstellingen) is deze vaccinatie verplicht gesteld.
De vaccinatie beschermt dieren tegen het krijgen van Q-koorts en zorgt ervoor dat dieren, die Q-koorts hebben, de kiem in mindere mate uitscheiden.
Vaccinatie is mogelijk vanaf een leeftijd van 3 maanden.
Basisvaccinatie: tweemaal enten met 3 weken ertussen, daarna jaarlijks herhalen. Dieren moeten minimaal 3 weken voor het dekken gevaccineerd worden. Drachtige dieren mogen niet geënt worden.
Meer informatie over Q-koorts is te vinden op www.gddiergezondheid.nl

Rotkreupel – Footvax®

Een vaccinatie en behandeling van schapen tegen rotkreupelinfecties veroorzaakt door Bacteroides Nodosus. De aanwezigheid van rotkreupel is weer- en seizoensgebonden. Het vaccin kan ter voorkoming, maar ook als behandeling worden ingezet.
De vaccinatie moet worden gegeven vanaf een leeftijd van 3 maanden. Basisvaccinatie: tweemaal enten met 6 weken tussentijd. In verband met soms heftige entreacties is het beter om ooien niet te vaccineren gedurende 4 weken voor tot 2 weken na het aflammeren.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Wij staan voor u klaar om de beste zorg te verlenen aan uw landbouwhuisdieren!

Telefonisch spreekuur

Wilt u overleg met een dierenarts voor landbouwhuisdieren? Wij houden telefonisch spreekuur op werkdagen van 8:00 – 9:00 uur op 033 – 246 03 05.

Visites

Onze assistentes helpen u graag met het inplannen van uw visiteaanvraag. U kunt daarvoor bellen tussen 8:00 en 17:00 uur. Als het een visite betreft voor dezelfde dag dan vragen we u om voor 9:00 uur te bellen. Op die manier kunnen we onze routes zo efficiënt mogelijk inplannen.

Medicijnen

Medicijnen kunt u telefonisch bestellen tussen 8.00 en 17.00 uur. Bestelt u medicijnen voor 9.00 uur, dan liggen ze dezelfde dag nog op 1 van onze afhaalpunten voor u klaar. Heeft u een account voor onze veehouder portal? Dan kunt u ook bestellen via onze webshop.

Spoedgeval? Bel 033 – 246 03 05

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en u wordt altijd geholpen door een erkende dierenarts voor landbouwhuisdieren.

U kunt dit delen:

Go to Top