Diagnostiek en behandelingen2021-05-20T12:20:50+00:00

Diagnostiek en behandelingen

De paardenafdeling van Wellensiek Dierenartsen wordt gerund door een bevlogen team van zes ervaren paardenartsen en zeven toegespitste assistentes. Met onze uitgebreide expertise streven wij naar optimale zorg en begeleiding voor elk paard. Altijd op de hoogte van de laatste methoden en technieken blijven wij onszelf ontwikkelen. We bieden niet alleen reguliere eerstelijnszorg, maar zijn ook in staat de meest gecompliceerde zorgvragen te beantwoorden. Daarbij leveren we altijd kwalitatief maatwerk.

Sarcoïdbehandeling paard2021-05-26T13:08:30+00:00

Sarcoïdbehandeling

Sarcoїden zijn de meest voorkomende huidtumoren bij paarden en komen bij alle rassen voor. Sarcoїden bevinden zich meestal op de dunbehaarde huid, zoals lippen, liezen en oogleden. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van de lokalisatie, groeisnelheid en aard van het weefsel. De definitieve diagnose stellen we echter na het nemen van een biopsie; het wegnemen van een stukje weefsel.

Sarcoїden zijn op verschillende manieren te behandelen, onder andere met immuuntherapie en cryo-therapie. Daarnaast bieden wij een andere, veelbelovende manier van behandelen aan; namelijk met Liverpool Sarcoїd Crème.

Behandeling met Liverpool Sarcoїd crème
De Liverpool Sarcoїd Crème is ontwikkeld door Pr. Knottenbelt, een specialist op het gebied van sarcoїdebehandelingen. De crème werkt cytotoxisch en heeft al een groot aantal paarden succesvol behandeld. Eén van onze artsen heeft nauw contact met de University of Liverpool, waar de crème haar oorsprong vindt. Wij kunnen de crème bestellen zodra de diagnose gesteld is en zijn ook gekwalificeerd om de crème aan te brengen. In verband met veiligheidsvoorschriften is het verboden om dit zelf te doen. Uw eigen dierenarts kan u na het stellen van de diagnose eventueel naar ons doorverwijzen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Chiropractie paard2021-05-26T13:05:03+00:00

Chiropractie

Bij sportpaarden zien we regelmatig dat ze ‘vast zitten’ of ‘blokkades’ hebben, wat voort komt uit een bepaalde pijn in het lichaam die primair of secundair effect heeft op de rug. Als u vermoedt dat uw paard hier last van heeft, dan kunnen wij hier verder onderzoek naar doen.

Onderzoek en behandeling
Door middel van een uitgebreid onderzoek wordt gekeken naar waar de pijn vandaan komt en of er sprake is van primaire of secundaire rugpijn. Bij primaire pijn heeft het paard last van zijn rug, bij de secundaire variant is de rugpijn het gevolg van een ander probleem in het lichaam. Met behulp van röntgen- en/of echografisch onderzoek wordt het probleem in beeld gebracht. Om een paard met rugproblemen te behandelen, moet men als dierenarts gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld fysiotherapie, osteopathie of chiropractie. Bij Wellensiek zijn we een samenwerking aangegaan met paardenarts Anne Brünott. Zij is Europees specialist chirurgie en orthopedie. Naast de reguliere benadering binnen de paardengeneeskunde is ze tevens chiropractor voor zowel paarden als honden. Door haar brede scala aan expertise is ze uitermate geschikt voor zowel het onderzoeken als het behandelen van uw paard.  Kijkt u eens op haar website.

Optimale bewegingen
Als een paard niet optimaal beweegt, gaat de zogenaamde biomechanische efficiëntie verloren. Paarden die optimaal bewegen hebben een stuwende kracht vanuit de achterhand, waarbij de benen vanuit gebogen bekken ver onder het lichaam worden gezet. De stuwende kracht van de broekspieren wordt via het bekken overgebracht op het heiligbeen. Vervolgens gaat de energie over van wervel op wervel, richting de voorhand. De voorhand heeft vooral een dragende functie en stuwt niet. Dit is bij een goed bewegend paard een heel efficiënt mechanisme, waarbij met zo min mogelijk energie zo veel mogelijk beweging wordt verkregen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Bronchoscopie paard2021-05-20T10:29:44+00:00

Bronchoscopie

De luchtwegen: Bronchoscopie en B.A.L
Heeft uw paard last van langdurige of terugkomende hoestklachten, of klinkt de ademhaling anders dan normaal? Dan is het van belang om door middel van een bronchoscopie de luchtwegen te controleren. Ook symptomen als neusbloedingen en een plotseling verminderd uithoudingsvermogen moeten serieus worden genomen en kunnen aanleiding zijn voor een bronchoscopie.

Luchtweginfecties
De luchtwegen van een paard zijn heel belangrijk. Aangetaste luchtwegen zullen ervoor zorgen dat een paard minder goed presteert. Bij ernstige beschadiging zal een paard zelfs bij lichte inspanning veel last ervaren. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk om aandoeningen aan de luchtwegen vroegtijdig te herkennen en behandelen. Luchtweginfecties kunnen een bacteriële of virale oorsprong hebben, maar ook schimmels, parasieten of allergenen kunnen de oorzaak zijn.

Bronchoscopie 
Door middel van een bronchoscopie kunnen de keel, luchtpijp en diepere luchtwegen tot aan de splitsing naar de longen worden bekeken en gecontroleerd op ontstekingen en de aanwezigheid van (overtollig) slijm. Zo nodig nemen we daarvan een monster of doen we een spoeling voor bacteriologisch en cytologisch onderzoek, zodat we inzicht krijgen in eventuele ontstekingen. Dit onderzoek combineren we met een algemeen lichamelijk onderzoek, waarna we in staat zijn een precieze diagnose te stellen en een gericht behandelplan kunnen opstellen.

Werkwijze
Bronchoscopie voeren we het liefst uit bij een wakker paard, zodat we de bewegingen van de keel goed kunnen bekijken. Dit doen we eventueel met behulp van een praam. Het wordt over het algemeen goed getolereerd, maar als een paard er slecht tegen kan of bang wordt gebruiken we alsnog sedatie. Op deze manier maken we het onderzoek zowel voor het paard als voor de eigenaar en de dierenarts zo prettig mogelijk. Bij voorkeur doen we de bronchoscopieën in de kliniek, maar tegen een meerprijs kunnen we ook bij u op stal komen.

RAO
Een veelvoorkomende luchtwegaandoening bij paarden is RAO (Recurrent Airway Obstruction). Een paard met RAO heeft periodes met tijdelijke luchtwegobstructie als gevolg van ontstekingscellen, slijmproductie en dichtgeknepen bronchiën. RAO staat ook wel bekend als COPD, dampigheid, astma, chronische bronchitis, hooiziekte of chronische longziekte. Oorzaken worden vaak gevonden op stal. Stof, schimmel of endotoxinen zorgen voor een immunologische reactie die benauwdheid, hoesten en/of verminderd uithoudingsvermogen tot gevolg heeft. Het is belangrijk om de symptomen in een vroegtijdig stadium te herkennen en het paard direct te behandelen. De toestand van het paard kan snel verslechteren als behandeling uitblijft, wat tevens blijvende schade tot gevolg kan hebben. Door middel van een longspoeling is de oorzaak snel te achterhalen , waarna we direct kunnen starten met een gerichte behandeling.

Behandelingen
Paarden met RAO kunnen worden behandeld met bijvoorbeeld ontstekingsremmers, antibiotica, slijmoplossers of medicijnen die de luchtwegen herstellen en verwijden (Ventipulmin®). Ook worden inhalers soms ingezet; medicijnen die door ademhaling worden ingebracht via de neus. Voor paarden die geringe klachten hebben en in de sport lopen zijn er diverse doping-negatieve producten te gebruiken, die ook ter preventie kunnen worden ingezet. Een uitgebreid advies over voeding en huisvesting zijn vaak ook onderdeel van de behandeling. Goede voeding en ‘gezonde’ stallen genezen én voorkomen veel luchtwegproblemen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Echografie paard2021-05-20T10:32:20+00:00

Echografie

Door middel van echografie brengen we de weke delen van uw paard in beeld. Zo kunnen pezen, spieren, banden en kapsels na een kreupelheidonderzoek worden onderzocht op mogelijk letsel. Beelden worden opgeslagen, zodat het herstel nauwkeurig kan worden gevolgd. Echografie passen we ook toe tijdens trainingen, zodat we in overleg trainingsschema’s kunnen aanpassen wanneer dit nodig of wenselijk is.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Röntgenologie paard2021-05-20T10:31:18+00:00

Röntgenologie

We beschikken over twee zeer moderne en kwalitatief hoogwaardige digitale AGFA röntgenapparaten. Door middel van röntgenologie kunnen we alle botten van een paard in beeld brengen: van het gebit tot de hoeven. Röntgenologie wordt bijvoorbeeld ingezet bij kreupelheidsonderzoeken, hoefbevangenheid of mogelijk letsel, maar het is ook een standaard hulpmiddel bij diverse keuringen. De genomen röntgenfoto’s verschijnen direct op de computer en worden eenvoudig gemaild of op een usb-stick gezet.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Peesletsel en PRP behandeling paard2021-05-20T10:46:08+00:00

PRP

De meeste paardeneigenaren herkennen peesblessures aan een ‘dik’ been dat niet meer slinkt en/of aan een paard dat kreupel loopt. Paardenpezen zijn zeer gevoelig en kunnen beschadigen na herhaaldelijk mictrotrauma (zoals constante overbelasting) of een acuut trauma (bijvoorbeeld bij de landing na een hindernis of door een diepe wond aan het been).

Het genezingsproces vergt veel tijd en precisiewerk. Een zorgvuldig behandeltraject is daarbij essentieel en kan een groot verschil maken. Gelukkig is er steeds meer mogelijk op het gebied van peesblessures.

PRP
Een van de technieken die wij onder andere toepassen bij peesletsel is de Platlet Rich Plasma behandeling (PRP). Dit is een moderne behandelmethode waarbij lichaamseigen groeifactoren in de pees worden gebracht die het herstelproces versneld opstarten.

Procedure
Bij een PRP behandeling wordt bloed afgenomen van het paard. Uit het bloed worden de bloedplaatjes en een deel van de witte bloedcellen gefilterd. De bloedplaatjes bevatten een hoge concentratie aan groeifactoren die het herstelproces in de pees bevorderen. Na filtratie worden de groeifactoren onder echobegeleiding ingespoten in het beschadigde deel van de pees. De hele procedure vindt plaats bij een staand paard onder lichte sedatie en is niet pijnlijk.

Effect
Door PRP krijgt het herstel van de pees als het ware een kickstart. Groeifactoren en witte bloedcellen worden in hoge concentratie op de juiste plek ingebracht en zorgen voor een beter en sneller herstel van de pees.

Nabehandeling
Direct na het inspuiten wordt een drukverband aangelegd en krijgt het paard enkele dagen boxrust. Daarna wordt afhankelijk van de ernst en locatie van de beschadiging een revalidatieschema opgesteld door één van onze artsen. Na zes weken wordt een nieuwe echo gemaakt om het herstel te controleren. Indien gewenst vindt het hele revalidatietraject plaats onder begeleiding van een paardendierenarts, totdat het paard volledig hersteld is.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Mesotherapie paard2021-02-22T11:16:49+00:00

Mesotherapie

Meso

Mesotherapie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Laboratorium2021-02-11T14:38:14+00:00

Laboratorium

Onze vestiging in Nijkerk beschikt over een modern laboratorium waar we onder andere bloed, urine en mest onderzoeken. Ook bacteriologie wordt hier gedaan, bijvoorbeeld baarmoederswabs van de merrie.

Mestonderzoek

Wij kunnen mest van uw paarden onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren. Een zorgvuldig ontwormbeleid is belangrijk. Als u uw paard(en) niet of te weinig ontwormt, is de kans groot dat uw paard last krijgt van wormen en andere paarden besmet. Teveel ontwormen is ook risicovol. Overmatig gebruik van ontwormingsmiddelen werkt namelijk resistentie in de hand. In het ergste geval hebben we straks te maken met een maagdarmworm die met de huidige middelen niet meer is te bestrijden. Daarom onderzoeken wij eerst de mest, omdat het in veel gevallen niet nodig is te ontwormen.
Wij hanteren een preventief en gericht ontwormbeleid, indien nodig toegespitst op uw bedrijfssituatie. Het ontwormbeleid wordt bepaald naar aanleiding van mestonderzoeken. U kunt mest bij ons inleveren per individueel paard of per ‘gepoold monster’ (liever niet meer dan 5 paarden). De uitslag van de wormeitelling levert de graad van besmetting op. Tevens wordt het type worm vastgesteld om zo het juiste ontwormingsmiddel te bepalen. Het kan zijn dat er geen actie vereist is, dan hoort u van ons wanneer u het volgende mestmonster moet inleveren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Kunnen wij ergens mee helpen? Wij staan altijd voor u en uw paarden klaar.

Telefonisch spreekuur

Wilt u overleggen met één van onze paardenartsen? Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 9:00 uur via 033 – 246 03 05.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak bij u op stal of in onze kliniek belt u naar 033 – 246 03 05. Onze paardenkliniek bevindt zich op het terrein van Manege Groenendaal, gelegen aan de Zevenhuizerstraat 154 in Bunschoten-Spakenburg.

Spoedgeval? Bel 033 – 246 03 05

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en u wordt altijd geholpen door een erkende paardendierenarts.

U kunt dit delen:

Go to Top