Bronchoscopie

De luchtwegen: Bronchoscopie en B.A.L
Heeft uw paard last van langdurige of terugkomende hoestklachten, of klinkt de ademhaling anders dan normaal? Dan is het van belang om door middel van een bronchoscopie de luchtwegen te controleren. Ook symptomen als neusbloedingen en een plotseling verminderd uithoudingsvermogen moeten serieus worden genomen en kunnen aanleiding zijn voor een bronchoscopie.

Luchtweginfecties
De luchtwegen van een paard zijn heel belangrijk. Aangetaste luchtwegen zullen ervoor zorgen dat een paard minder goed presteert. Bij ernstige beschadiging zal een paard zelfs bij lichte inspanning veel last ervaren. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk om aandoeningen aan de luchtwegen vroegtijdig te herkennen en behandelen. Luchtweginfecties kunnen een bacteriële of virale oorsprong hebben, maar ook schimmels, parasieten of allergenen kunnen de oorzaak zijn.

Bronchoscopie 
Door middel van een bronchoscopie kunnen de keel, luchtpijp en diepere luchtwegen tot aan de splitsing naar de longen worden bekeken en gecontroleerd op ontstekingen en de aanwezigheid van (overtollig) slijm. Zo nodig nemen we daarvan een monster of doen we een spoeling voor bacteriologisch en cytologisch onderzoek, zodat we inzicht krijgen in eventuele ontstekingen. Dit onderzoek combineren we met een algemeen lichamelijk onderzoek, waarna we in staat zijn een precieze diagnose te stellen en een gericht behandelplan kunnen opstellen.

Werkwijze
Bronchoscopie voeren we het liefst uit bij een wakker paard, zodat we de bewegingen van de keel goed kunnen bekijken. Dit doen we eventueel met behulp van een praam. Het wordt over het algemeen goed getolereerd, maar als een paard er slecht tegen kan of bang wordt gebruiken we alsnog sedatie. Op deze manier maken we het onderzoek zowel voor het paard als voor de eigenaar en de dierenarts zo prettig mogelijk. Bij voorkeur doen we de bronchoscopieën in de kliniek, maar tegen een meerprijs kunnen we ook bij u op stal komen.

RAO
Een veelvoorkomende luchtwegaandoening bij paarden is RAO (Recurrent Airway Obstruction). Een paard met RAO heeft periodes met tijdelijke luchtwegobstructie als gevolg van ontstekingscellen, slijmproductie en dichtgeknepen bronchiën. RAO staat ook wel bekend als COPD, dampigheid, astma, chronische bronchitis, hooiziekte of chronische longziekte. Oorzaken worden vaak gevonden op stal. Stof, schimmel of endotoxinen zorgen voor een immunologische reactie die benauwdheid, hoesten en/of verminderd uithoudingsvermogen tot gevolg heeft. Het is belangrijk om de symptomen in een vroegtijdig stadium te herkennen en het paard direct te behandelen. De toestand van het paard kan snel verslechteren als behandeling uitblijft, wat tevens blijvende schade tot gevolg kan hebben. Door middel van een longspoeling is de oorzaak snel te achterhalen , waarna we direct kunnen starten met een gerichte behandeling.

Behandelingen
Paarden met RAO kunnen worden behandeld met bijvoorbeeld ontstekingsremmers, antibiotica, slijmoplossers of medicijnen die de luchtwegen herstellen en verwijden (Ventipulmin®). Ook worden inhalers soms ingezet; medicijnen die door ademhaling worden ingebracht via de neus. Voor paarden die geringe klachten hebben en in de sport lopen zijn er diverse doping-negatieve producten te gebruiken, die ook ter preventie kunnen worden ingezet. Een uitgebreid advies over voeding en huisvesting zijn vaak ook onderdeel van de behandeling. Goede voeding en ‘gezonde’ stallen genezen én voorkomen veel luchtwegproblemen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.