Chirurgie

De meest voorkomende operaties bij honden zijn castraties en sterilisaties, gebitsbehandelingen, verwijderen van tumoren, oogoperaties, buikoperaties en orthopedische ingrepen. Operaties worden dagelijks uitgevoerd op al onze vestigingen.

Hoe gaat een operatie in zijn werk?

Een operatie is maatwerk, afhankelijk van vele factoren als leeftijd, type ingreep, toestand van de hond, gewicht, ect. Bij elke operatie maken wij het beste en veiligste plan voor de situatie uw hond en bereiden dit zorgvuldig voor.

In het algemeen vinden ingrepen plaats onder algehele narcose, waarbij uw hond extra zuurstof toegediend krijgt via het anasthesieapparaat en wordt beademd als dat nodig is. Ook kan extra narcosegas (isofluraan) worden toegediend indien nodig. Honden die een grote ingreep ondergaan krijgen standaard een infuus in het bloedvat. Ook door middel van dit infuus kan de narcose toegediend worden.
Tijdens de operatie liggen de dieren op een verwarmde operatietafel om het afkoelen te beperken. Wij beschikken over bewakingsapparatuur om uw hond te monitoren gedurende de operatie en automatisch te beademen indien noodzakelijk.
Na afloop komt uw hond in onze recoveryruimte waar hij rustig kan bijkomen van de narcose. Wij houden uw hond hier nauwlettend in de gaten.

Hoe ziet de operatiedag eruit voor u en uw hond?

Operaties gebeuren altijd op afspraak en meestal in de ochtend, zo kan uw hond na de operatie zolang als nodig onder ons toezicht blijven. Honden krijgen meestal eerst een injectie met premedicatie, hierdoor worden ze al wat suf. Als u hier graag bij wilt zijn en bij uw hond wilt blijven totdat deze suf wordt en het minder spannend vindt, kan dit in overleg. Zodra uw hond versuft is, nemen wij hem van uw over om uw hond te gaan voorbereiden op de operatie.

Zodra uw hond veilig naar huis kan bellen we u hierover op. Als uw hond naar huis gaat, kan hij weer zelf lopen. Bij het ophalen krijgt u altijd uitleg van ons over de nazorg en kunt u met vragen bij ons terecht. Het is raadzaam dat u de rest van de dag thuis bent om uw hond te verzorgen en in de gaten te houden.

Soms kan het voorkomen dat u naar een andere vestiging moet dan u gewend bent. Dit is afhankelijk van het soort operatie, de apparatuur die op een locatie aanwezig is en de dierenarts die werkzaam is.