Embryotransplantatie

Embryotransplantatie is een voortplantingstechniek waarbij men een embryo wint van de donormerrie en deze overplaatst in een draagmerrie. Deze techniek biedt mogelijkheden voor zowel oudere merries die zelf niet meer een veulen kunnen voldragen, als merries die hoog in de sport lopen. De sportcarrière hoeft hierbij niet onderbroken te worden om nakomelingen voort te brengen.

Door middel van embryotransplantatie kunnen bovendien uit genetisch waardevolle merries meerdere embryo’s per seizoen gespoeld worden, wat voor de fokkerij zeer interessant is.

Tijdens dit traject dienen de donor en draagmerrie gelijk te lopen in hun cyclus, deze synchronisatie vergt een intensievere merriebegeleiding. Mocht u niet over een eigen draagmerrie beschikken, kunnen wij voor u bemiddelen in het vinden en huren van een geschikte merrie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.