Ontwormen

Een zorgvuldig ontwormbeleid is zeer belangrijk. Als u uw paard(en) niet of te weinig ontwormt, is de kans groot dat uw paard last krijgt van wormen en andere paarden besmet. Teveel ontwormen brengt echter nóg meer risico’s met zich mee, omdat overmatig gebruik van de ontwormingsmiddelen resistentie in de hand werkt. Dit kan in het ergste geval leiden tot een maagdarmworm die niet meer te bestrijden is. Met name op grote stallen waar de eigenaar zelf willekeurig ontwormt, kan resistentie optreden. Daarom is het zeer belangrijk dat we de huidige middelen op een verantwoorde manier inzetten.

Een zorgvuldig opgesteld beleid door dierenarts en staleigenaar zorgt voor gezonde paarden die elkaar niet besmetten en waarbij resistentie wordt vermeden.

Beleid op maat 
Wij creëren voor elke particuliere- of bedrijfsstal een preventief en gericht ontwormbeleid. Dit beleid wordt bepaald aan de hand van mestonderzoeken, die ons inzicht geeft in de besmettingsgraad en het type worm waar u rekening mee dient te houden. Zo kunnen wij het juiste ontwormingsmiddel bepalen. Wanneer er geen actie vereist is laten wij u weten wanneer u het volgende mestmonster dient in te leveren. Voor elke stal hanteren wij eenzelfde systeem: praktisch, betaalbaar, efficiënt en veterinair verantwoord; het beste voor uw paard(en).

Wij adviseren daarnaast om aan het einde van het weideseizoen al uw paarden preventief te ontwormen met een middel tegen de zogenaamde larvale stadia in de darmwand. De aanwezigheid hiervan is namelijk niet te achterhalen bij het mestonderzoek.

Lezingen en informatie 
Om een goed ontwormbeleid te handhaven is informatieverstrekking en overleg tussen cliënt, dierenarts en staleigenaar heel belangrijk. Daarom geven wij gratis lezingen over dit onderwerp. Wilt u zich vrijblijvend laten informeren over onze werkwijze of heeft u interesse in een gratis lezing? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.