Ontwormen

Worminfecties komen veel voor bij schapen. Het zal dan ook niet lukken om uw schapen volledig vrij te krijgen van wormen. Het is de kunst om uw schapen en lammeren voorzichtig in contact te brengen met wormen, zodat ze langzaam weerstand op kunnen bouwen, zonder dat deze infecties tot teveel schade leiden.
Helaas merken we dat de wormmiddelen steeds minder goed werkzaam zijn.

Wormen worden resistent. Dit wordt veroorzaakt door het vele gebruik. Daarom wordt het steeds belangrijker om een hoge infectiedruk te voorkomen door een juist beweidingsschema.
Bij het opstellen van een beweidingsschema dient u rekening te houden met verschillende factoren:
•    Het aantal schapen per hectare. Hoe hoger de bezetting, hoe sneller de infectiedruk zich op kan bouwen
•    Breng de schapen met lammeren schoon naar buiten op een schone weide
•    Hoe vaak kunt u de schapen met lammeren omweiden naar een schoon stuk weiland? In het ideale geval gaan ze iedere 3 weken naar een schoon stuk. In de zomer (juli/ augustus) zelfs iedere 2 weken. Probeer een grote weide op te delen in kleinere stukjes.
•    Hoe zijn de weersomstandigheden? In warme, vochtige periodes kan de infectiedruk zich razendsnel (binnen 3 weken) opbouwen.

Wij willen u daarbij graag adviseren, zodat ook in de toekomst wormmiddelen nog werkzaam zijn!

Mestonderzoek

In de praktijk blijkt dat er veel onnodig ontwormd wordt. U maakt dan onnodig kosten en door het ontwormen is er risico op het ontstaan van resistentie.
Als u op tijd de lammeren verweidt dan is het soms helemaal niet nodig om te ontwormen. Anderzijds komt het regelmatig voor dat lammeren diarree hebben door coccidiose. Ook dan is behandeling met een ontwormmiddel niet effectief. U maakt kosten, wormen worden resistent en uw lammeren worden niet beter.
Als u twijfelt of uw schapen een wormbesmetting bij zich dragen kunt u mest van enkele schapenen/of lammeren op de praktijk brengen voor een eitelling. Met name in geval van diarree of als de lammeren al gedurende langere tijd (langer dan 3 tot 5 weken) op hetzelfde stuk lopen.
Let op: Het is belangrijk dat u verse mest brengt!

Controle werkzaamheid wormmiddel

Ook als u twijfelt aan de werkzaamheid van het gebruikte wormmiddel kunt u mest inleveren voor een wormeitelling. Het beste kunt u dan mest verzamelen vlak voor het ontwormen en 14 dagen na het ontwormen. Indien u dit van plan bent is het verstandig om dit altijd te overleggen met de praktijk!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.