Voorbereiden van de Qlip audit

Het is handig om ter voorbereiding van de Qlip audit alvast wat documenten op te zoeken. We zetten hieronder op een rijtje waar u welke documenten kan vinden:

 • Uw overeenkomst met uw 1-op-1-dierenarts vindt u op Inforund: https://inforund.co-more.nl
 • Digi-dap is onze veehouder-portal. Klik hier om in te loggen: https://wellensiek.nl/landbouwhuisdieren/inloggen-digi-dap/
  U kunt hier ook een nieuw wachtwoord opvragen als u dit vergeten bent. Lukt het niet? Bel ons even, dan helpen we u.
  Hier kunt u het volgende vinden:
  • Uw Bedrijfsbehandelplannen, die 1 jaar geldig zijn. Let er op dat deze zowel door uzelf als uw 1-op-1 dierenarts ondertekend moeten zijn.
  • De verklaringen voor afwijken van uw Bedrijfsbehandelplan, als het medicijn wat genoemd staat in uw behandelplan tijdelijk niet leverbaar was.
 • Voor medicijnen die u bij ons afhaalt en toepast volgens uw Bedrijfsbehandelplan moet u in uw behandeladministratie zelf verantwoorden welke dieren om welke reden behandeld zijn.
  U kunt op Medirund nakijken welke medicijnen door ons geleverd zijn: https://www.medirund.nl. Hier kunt u inloggen met uw CRV login.
  Let er op dat u in principe niet af mag wijken van uw Bedrijfsbehandelplan, tenzij dat door ons is voorgeschreven.
  • Voor medicijnen die door ons gebruikt zijn kunt u d.m.v. een visitebrief aantonen dat deze medicijnen door ons voorgeschreven zijn en met welke reden.
   Visiteverslagen en logboekformulieren heeft u van ons gemaild gekregen. Niks ontvangen, ook niet in de spamfilter? Bel ons even om uw e-mailadres te controleren.
  • Het is mogelijk om een eigen inlog te krijgen voor uw cliëntportaal binnen Animana (ons praktijkmanagementsysteem), zodat u deze visiteverslagen en logboekformulieren gemakkelijk kunt vinden. Wilt u dit voor een kleine bijdrage per maand? Bel dan naar de praktijk.
 • Melkleverende bedrijven hebben als Bedrijfsgezondheidsplan (vaak) een Koekompas. Uw Koekompas is te vinden via Melkweb (Externe Links) of via Z-net (Programma Duurzaamheid). Het is belangrijk dat dit door u als veehouder en door uw 1-op-1 dierenarts is ondertekend en dat deze binnen het jaar is hernieuwd.
 • Niet-melkleverende bedrijven (vleesvee, jongvee) vinden ook hun Bedrijfsgezondheidsplan en -behandelplan op Digi-dap. Hiervoor geldt ook dat deze binnen het jaar hernieuwd moet worden en moet zijn voorzien van een handtekening van zowel veehouder als 1-op-1 dierenarts, anders is deze niet geldig.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.