Vaccineren

Er zijn diverse vaccins beschikbaar om uw schapen en geiten te beschermen tegen een aantal aandoeningen. Voor een aantal vaccins geldt dat een basisvaccinatie moet worden gegeven alvorens een vaccin optimale bescherming kan bieden. Een basisvaccinatie houdt in dat een niet eerder geënt dier tweemaal moet worden geënt met 3 tot 6 weken tussentijd. Na deze boostervaccinatie kan (in de meeste gevallen) met een jaarlijkse enting worden volstaan.

Clostridium (“het Bloed”) – Covexin 10®

Vaccin dat schapen beschermt tegen Clostridium (“het bloed” en onder andere tetanus). Vaccinatie is mogelijk vanaf een leeftijd van 2 weken. Deze vaccinatie moet 4 – 6 weken later herhaald worden.
Ook kan de ooi worden gevaccineerd voor het aflammeren. Op deze manier kan passieve bescherming worden gegeven aan het lam via de biest. Ooien die eerder zijn gevaccineerd moeten eenmalig 2-8 weken voor de verwachte lammerdatum gevaccineerd worden; ooien die nog nooit gevaccineerd zijn moeten tweemaal geënt worden: minimaal 6 en 2 weken voor het lammeren.

Clostridium/zomerlongontsteking – Heptavac P®

Een vaccin dat bescherming geeft bij schapen tegen Clostridium (‘het bloed’ en onder andere tetanus) en Pasteurellose (zomerlongontsteking). De vaccinatie kan vanaf een leeftijd van 3 weken worden toegediend. Deze vaccinatie moet dan wel 4 – 6 weken later herhaald worden.  Het vaccin geeft passieve bescherming via de biest indien de ooien 4-6 weken voor het aflammeren zijn gevaccineerd. Ooien die nog nooit gevaccineerd zijn moeten tweemaal geënt worden: minimaal 6 en 2 weken voor het lammeren. De vaccinatie moet jaarlijks worden herhaald.

Q-koorts – Coxevac®

De vaccinatie tegen Q-koorts is sinds 2010 verplicht voor melkgeiten- en melkschapenhouders met meer dan 50 dieren. Ook bij instellingen waar sprake is van een verhoogd mens-diercontact (bijv. kinderboerderij, zorginstellingen) is deze vaccinatie verplicht gesteld.
De vaccinatie beschermt dieren tegen het krijgen van Q-koorts en zorgt ervoor dat dieren, die Q-koorts hebben, de kiem in mindere mate uitscheiden.
Vaccinatie is mogelijk vanaf een leeftijd van 3 maanden.
Basisvaccinatie: tweemaal enten met 3 weken ertussen, daarna jaarlijks herhalen. Dieren moeten minimaal 3 weken voor het dekken gevaccineerd worden. Drachtige dieren mogen niet geënt worden.
Meer informatie over Q-koorts is te vinden op www.gddiergezondheid.nl

Rotkreupel – Footvax®

Een vaccinatie en behandeling van schapen tegen rotkreupelinfecties veroorzaakt door Bacteroides Nodosus. De aanwezigheid van rotkreupel is weer- en seizoensgebonden. Het vaccin kan ter voorkoming, maar ook als behandeling worden ingezet.
De vaccinatie moet worden gegeven vanaf een leeftijd van 3 maanden. Basisvaccinatie: tweemaal enten met 6 weken tussentijd. In verband met soms heftige entreacties is het beter om ooien niet te vaccineren gedurende 4 weken voor tot 2 weken na het aflammeren.